04_feb._011

Het jaar is weer bijna voorbij, en het Zeekadetkorps Den Haag sluit dit traditiegetrouw af met een heerlijk kerstdiner.
We hebben weer wat eregasten uitgenodigd die het Zeekadetkorps Den Haag een warm hart toedragen of gewoon mensen die veel voor onze club hebben betekend.
We gaan 2015 vol goede moed tegemoet. Zo ook met een nieuwe site.
Iedereen fijne feestdagen gewenst, en een gelukkig nieuwjaar.