Groen met vaart

een project om samen te vergroenen vanaf het water

het verhaal

aan het begin van dit jaar……

de techniek en de mensen

De officieren, met aan het hoofd de commandant, zijn degenen die de opleidingen, de activiteiten van de zeekadetten en het onderhoud van het materiaal coördineren en begeleiden.

De rangen van de officieren zijn; Zeekadetofficier Eerste Klas, Tweede Klas oudste categorie en Derde Klas. Daarnaast heeft elke officier de verantwoording over een dienstvak. Aan boord van de Assam zijn dit de Nautische Dienst, Technische Dienst en Logistieke Dienst.

Onderofficieren

De onderofficieren zijn degenen die de zeekadetten begeleiden in hun wekelijkse activiteiten. De rangen van de onderofficieren zijn; Opper-Schipper, Schipper, Bootsman en Kwartiermeester.

informeren

De zeekadetten zijn jongens en meisjes van 10 tot 16 jaar.
De rangen van de zeekadetten zijn; Zeekadet Eerste klas, Tweede klas, Derde klas en Aspirant.

vaart maken

Het bestuur van het korps heeft de uiteindelijke eindverantwoording. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een bestuurslid technische zaken. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille met daarbij een tegenhanger aan boord.

de plannen

Per rang vinden er vanaf zeekadet der Derde klas een tweetal opleidingen plaats:
1. De zeekadetopleiding, die onderwerpen behelst die van toepassing zijn voor alle zeekadetten. Denk hierbij aan knopen, zeilen, roeien en wrikken, eenvoudige navigatie met kaart en kompas en EHBO.
2. De brevetopleiding. Afhankelijk van de interesse van de zeekadet kan hij/zij een opleiding volgen binnen de diensten aan boord. Er zijn brevetopleidingen voor de volgende dienstvakken: Sloepgast, Motordrijver en Hofmeester.

Nautische Dienst
Meestersloepgast

Meestersloepgast

Sloepgast 1

Sloepgast 1

Sloepgast 2

Sloepgast 2

Dit dienstvak omvat alle “Nautische” onderdelen binnen het korps. De kadetten van de ND moet je zien als de matrozen van de Assam II. Wanneer de Assam vaart zijn zij degene die met de meertrossen werken, uitkijk op de brug, navigator of zelfs achter het roer staan! Daarnaast zijn er de Kleine Vaartuigen – de vletten en Hercules die onderhouden moeten worden. In de winterperiode is het tijd om te kijken wat er allemaal een nieuwe laag verf moet krijgen en wat er eventueel gerepareerd moet worden.

Energie besparen

Deze dienst omvat alle “Technische” onderdelen van het schip. De kadetten van de TD moet je zien als de machinisten van de Assam II. Wanneer de Assam vaart zijn zij degene die zorgen dat er gevaren kan worden. De hoofdmotor starten en controleren, de generatoren voor de stroom starten en controleren. Controle rondes houden in de machinekamer. Daarnaast zijn er diverse werkzaamheden; onderhoud van alle technische apparaten aan boord en van de Hercules. Bij storingen moet er natuurlijk worden gesleuteld.

Logistieke Dienst

Deze Dienst is volgens sommige de belangrijkste. De kadetten van de LD moet je zien als de kadetten die voor de inwendige mens zorgen. Tijdens de zaterdagen verzorgen zij de maaltijden, doen inkopen en zorgen ervoor dat er genoeg snoep en limonade in de toko (=winkeltje) aanwezig is. Daarnaast zijn er diverse werkzaamheden; onderhoud kombuis (= keuken) en longroom (= verblijf van de leiding).

Elke opleiding bestaat uit circa 10% theorie en 90% praktijkonderwijs en vindt plaats aan de hand van een takenboek en een monsterboekje. Een zeekadet die met succes de zeekadetopleiding en brevetopleiding heeft afgerond komt in aanmerking tot ‘bevordering’ tot de navolgende rang. Hij/zij krijgt er dan een ‘streep’ bij. In een apart monsterboekje worden alle behaalde diploma’s bijgehouden. Ook deelname aan kampen en buitenlandse reizen worden in dit persoonlijke boekje bijgehouden.

Frequently Asked Questions

  • Travel Program FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi.

  • How old does my child have to be to play soccer?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi.

  • When is the registration period?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi.

  • What is included in the registration fee?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi.

  • How can I register my child?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi.

  • What paperwork do I need to register my child to play soccer?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi.

  • How much are the registration fees?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi.

Wil je zeekadet worden?

Natuurlijk wil je dat! Je kunt 4 zaterdagen gratis komen kijken voordat je een beslissing neemt. Klik op aanmelden en vul je gegevens in. Wij bellen je dan om een afspraak te maken. DOEN!!

Zeekadetkorps Nederland

Veel meer informatie over het Zeekadetkorps Nederland kan je vinden via de site. Klik op de vlag hieronder.